Πρόγραμμα Τιμολόγησης και Διαχείρισης Δικογράφων PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 2-YEARS

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για διαχείριση δικογράφων  και Τιμολόγησης Παροχή Υπηρεσιών με αποστολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 2-YEARS

Μάθετε περισσότερα
Διαθέσιμη επικοινωνία:

Περιγραφή

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για διαχείριση δικογράφων  και Τιμολόγησης Παροχή Υπηρεσιών με αποστολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 2-YEARS

Τιμή : €1.000,00+ΦΠΑ24% για άδεια χρήσης 2 ετών

preloader