Πρόγραμμα Τιμολόγησης και Διαχείρισης Δικογράφων PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 3-YEARS

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για διαχείριση δικογράφων  και Τιμολόγησης Παροχή Υπηρεσιών με αποστολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 3-YEARS

Μάθετε περισσότερα
Διαθέσιμη επικοινωνία:

Περιγραφή

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για διαχείριση δικογράφων  και Τιμολόγησης Παροχή Υπηρεσιών με αποστολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

PROOPTIKES ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ERP KEY 3-YEARS

Τιμή :  €1.500,00+ΦΠΑ24% για άδεια χρήσης 3 ετών

preloader